طبع و خواص شلغم

طبع و خواص شلغم

مشهورترین خواص شلغم افزایش میل جنسی است. شلغم به خصوص بیخ آن در تقویت قوای جنسی زنان و مردان بی بدیل است. یکی از شیوه‌های مصرف شلغم برای تهییج قوه باه، مصرف مربای شلغم است.

روغن حیوانی

روغن حیوانی

روغن حیوانی یا روغن کرمانشاهی در مقایسه با کره‌های صنعتی چربی بیشتری دارد و البته خواص تغذیه‌ای بیشتری هم دارد. اگر قرار باشد بین روغن حیوانی و روغن نباتی جامد یکی را انتخاب کنیم، روغن حیوانی مناسب تر است چون از لبنیات تهیه شده و خواص شیر را دارد.

خواص عناب و شربت عناب

خواص عناب و شربت عناب

خواص شربت عناب عبارت است از: تصفیه و صاف كننده خون، مُسكن التهاب و تشنگى و تیزی خلط خون است و بهترین نوشیدنی برای جلوگیری از جوش‌های پوستی و آلرژی‌ها است، این شربت گیاهی ضد جوش و لک‌های پوستی است و نقشی مؤثر در رفع انواع بثورات پوستی و کهیر و خارش دارد.

طبع و خواص زعفران

طبع و خواص زعفران

خواص زعفران عبارت است از مفرح قوی و مقوی حواس و منضج و محلل و مصلح عفونت خلط بلغمی و مانع و حافظ آن از تغییر و فساد و مقوی جوهر روح حیوانی و جگر و احشا و مورث نشاط و مداومت آن مضر عصاب است و مصلح آن سکنجبین است.

طبع و خواص زنجبیل

طبع و خواص زنجبیل

طبع زنجبیل گرم و خشک است و می‌تواند رطوبت‌های زائد بدن را دفع کند و موجب سبکی، لاغری و افزایش میل جنسی در مزاج‌های سرد و تر شود، زنجبیل برای افرادی که زخم‌های گوارشی دارند مضر و ممنوع است.

انواع چای و خواص آن

انواع چای و خواص آن

از منظر مکتب طب ایرانی طبیعت چای گرم و خشک است، چای موجب تعدیل مزاج و تقویت اندام‌های بدن شده و به ‌علت حرارتی که دارد موجب افزایش قوای جنسی در افراد با مزاج سرد و تَر می‌شود.