خواص درمانی و طبع آویشن

خواص درمانی و طبع آویشن

طبع آویشن گرم و خشک است. این گیاه خشک کننده رطوبت‌ها، افزایش دهنده میل جنسی، اشتهاآور و پاك كننده ريه، معده، جگر و امعا از رطوبات و بلغم‌ها است.

طرز تهیه نخود آب

طرز تهیه نخود آب

شوربا که در قدیم و نزد اطباء نخودآب یا آبگوشت بوده تقویت‌کننده قوای جنسی است، مقوى بدن‌های ضعیف است، تحلیل‌برنده باد و بیماری‌های ناشی از باد است و همچنین برای بیماری‌های کلیه و مثانه نیز مفید است.