خواص درمانی و طبع آویشن

خواص درمانی و طبع آویشن

حواص درمانی آویشن در طب سنتی ایران عبارت است از بازكننده گرفتگی‌ها، خشک کننده رطوبت‌ها، افزایش دهنده قوای جنسی، اشتهاآور و پاك كننده ريه، معده، جگر و امعا از رطوبات و بلغم‌ها است.

خواص نخود آب و طرز تهیه نخودآب

خواص نخود آب و طرز تهیه نخودآب

شوربا که در قدیم و نزد اطباء نخودآب یا آبگوشت بوده تقویت‌کننده قوای جنسی است، مقوى بدن‌های ضعیف است، تحلیل‌برنده باد و بیماری‌های ناشی از باد است و همچنین برای بیماری‌های کلیه و مثانه نیز مفید است.