شربت گل گاوزبان

گل‌های اين گياه از دسته داروهای مفرح است كه دلتنگی و غم را زايل می‌كند. اين گیاه دارویی مسهل خلط سودا و صفرا است و برای تمامی بيماری‌های سوداوى مفید دانسته شده، گاوزبان همچنين مقوی اعضای رئيسه (قلب، مغز و كبد) به ويژه قلب است. شربت گاوزبان مویزی در بهبود تپش قلب و اضطراب نفع بسیاری دارد، این شربت یک نوشیدنی مفرح و شادی بخش و ضد افسردگی است که بر پایه اصول طب سنتی ایران تولید و استاندارد شده است.

این محصول در حال حاضر موجود نیست

تولیدکننده

موجود شد اطلاع بده

محصولات مشابه