گیاه نارمشک چیست

گیاه نارمشک چیست

نارمشک چیست

عنواین مهم این مطالب:

 • گیاه نارمشک چیست
 • نارمشک در طب سنتی
 • طبع نارمشک
 • خواص نارمشک
 • مضرات نارمشک


نارمشک اسم فارسی شکوفه‌ی گیاهی است سرخ مایل به زرد که از نخود بزرگتر و در شکل شبیه به انار کوچکی است که گلش نریخته باشد این گیاه خواص دارویی و دوائی فراوانی دارد و در خراسان فراوان است و درخت آن به اندازه درخت انار است و بوی خوشی دارد.

نارمشک

نارمشک لغتی فارسی است به معنی مسک الرمان و آن را نارغيت نيز می‌نامند و در کتاب قانون شیخ الرئیس به اسم سوربار ذکر شده است. برخی گفته‌اند که نارمشک را به زبان هندى ناكيسر می‌خوانند و بهترين نوع نارمشک نوع تازۀ و خوشبوى آنست كه رنگ آن ما بين سفيد و زرد و با طعم گس است.

در بحر الجواهر برای نارمشک چنین توضیح داده شده که انار کوچک و شکافته است و مانند گلی با رنگی میان سرخ و سپید و زرد و در میان آن گل‌هایی به همان رنگ می‌باشد و این گیاه را در خراسان گل داده می‌گویند.

همچنین ابن بیطار توضیح داده که اسحاق بن عمران می‌گوید، نارمشک انار کوچکی است متمایل به سپیدی و سرخی و زردی که در وسط آن نوار است که رنگ آن نیز چنین است و طعمی گس و بویی خوش دارد و آن را از خراسان می آورند.

رازی در کتاب الحاوی می‌گوید: نارمشک شکوفه‌ی درختی است به نام نارماسیس و خاصیتش رقیق کردن و لطیف کردن اخلاط است. ابن سینا نیز در مورد نارمشک چنین می‌گوید: ملطف و محلل است و برای کبد و معده نافع است.

خواص و فواید کاسنی را از اینجا بخوانید


نارمشک در طب سنتی

در ماهیت نارمشک اختلاف نظر است، بعضى آن را رمان هندى دانسته و برخی گفته‌اند شكوفۀ گیاهی است كه در منطقه خراسان بسیار فراوان است و سرخ مائل به زردى و از نخود بزرگتر و در شكل شبيه به انار كوچكی كه گل آن نشكفته باشد و درخت آن به اندازه درخت انار و چترى است.

همچنین تعداد دیگری نارمشک و نار قيصر را يك چيز دانسته‌اند، اما این قول صحیح نیست و سندی ندارد به خاطر آنكه در نسخه‌ها و کتاب‌ها و ترکیبات داروهای قدما مانند سفوف ارسطو هم نارمشک و هم نارقیصر ذکر شده است. درضمن برخی دیگر فاوانیا و عودالصلیب و نارمشک را یکی پنداشته‌اند که این نظر هم صحیح نیست.


طبيعت یا طبع نارمشک

مزاج یا طبع نارمشک در اول گرم و در دوم خشک است اما بعضى حکما در دوم گرم و خشک دانسته‌اند و شيخ الرئيس در درجه سوم گرم و خشک گفته است.


فواید نارمشک

 • مقوی معده و روده ها
 • تسکین سرفه‌های ناشی از سردی
 • درمان مالیخولیا و وسواس
 • تقویت کننده کبد
 • لطیف کننده اخلاط
 • رقیق کننده اخلاط
 • بند آورنده اسهال
 • بند آورنده خونریزی بینی


افعال و خواص نارمشک

نارمشک لطیف کننده و رقیق کننده اخلاط است و پاک کننده لزوجت و مانع از تحليل ارواح اعضاء الراس و الصدر و الغذاء است. آشاميدن آن مانع و قطع کننده صعود بخارهای معده به مغز می‌شود. نارمشک برای ماليخوليا و وسواس و تقويت قلب و کبد و معده و روده‌های سرد که دارای مزاج سردی می‌باشند بسیار نافع است.

همچنین نارمشک برای حبس خون دماغ شدن و اسهال بسیار کارساز است. نارمشک را داخل ادويۀ مفرح می‌کنند و در ترکیب بسیاری از داروها و معجون‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند. ضماد نارمشک جهت خشک کردن زخم‌ها و رفع عرق نافع است.


مضرات نارمشک

نارمشک مضر گرم مزاجان است و ذرور و ماسک کردن آن مضر مثانه و ایجاد کننده زردى چهره است، همچنین این گیاه برای کیسه صفرا مناسب نیست. مصلح نارمشک روغن بادام و كاسنی است. مقدار شربت یا دوز مصرفی نارمشک از دو درم تا دو مثقال است.

منبع: بخش عمده این مطلب برگرفته از مخزن الأدويه، دایره المعارف خوردنیها و داروهای پزشکی سنتی ایران است، صفحه 860

نظرات بازدیدکنندگان